label
  • Bro Lleu, Gogledd Cymru
  • Bro Lleu, Gogledd Cymru
  • Bro Lleu, Gogledd Cymru
  • Bro Lleu, Gogledd Cymru
  • Bro Lleu, Gogledd Cymru
  • Bro Lleu, Gogledd Cymru

Golygfeydd godidog. Tirwedd heb ei ail. Gweithgareddau gwych. Diwylliant. Hanes.

Lleoliad perffaith ar gyfer diwrnodiau allan a gwyliau. Dewch i Fro Lleu i gael eich hudoli gan rinweddau naturiol ein hardal.

Mae Bro Lleu yn gyrchfan unigryw ar gyfer diwrnodiau allan, ymweliadau dydd, gwyliau byr, gwyliau a gweithgareddau awyr agored. Wedi'i leoli ar ffin Parc Cenedlaethol Eryri, yn edrych dros yr Wyddfa ac wedi ei leoli yn gyfleus rhwng tref frenhinol Caernarfon a thref harbwr Porthmadog. Mae ein tirwedd naturiol yn cyfuno heddwch, encil ac ymlacio ar gyfer y rhai sydd am seibiant oddiwrth y byd a’i boenau; a chyffro, heriau ac adrenalin ar gyfer y rhai sy'n chwilio am brofiad mwy gweithgar.

Mae cefndir dramatig mynyddoedd Crib Nantlle sy’n arwain at yr Wyddfa, a'r traeth tywodlyd gwych yn Ninas Dinlle yn atyniadau o'r radd flaenaf. Yn wir, mae Dolffiniaid i'w gweld yn rheolaidd ger ein glannau ac efallai y byddwch yn ddigon ffodus i’w gweld yn ystod eich ymweliad.

Mae tirwedd naturiol Bro Lleu yn syfrdanol. Yn wir, mae’r ardal yn cael ei hadnabod yn rheolaidd fel y berl rhwng y Môr a’r Mynyddoedd. Mae Lein Bryngwyn a Lôn Eifion yn cynnig profiad gwych ar gyfer cerddwyr a beicwyr o bob gallu; ac mae Llwybr Arfordirol Cymru Gyfan yn pasio drwy Fro Lleu.

Mae Bro Lleu yn gartref i un o'r lluniau mwyaf enwog o’r Wyddfa - 'Yr Wyddfa o Lyn Nantlle' gan Richard Wilson, dyddiedig t.1765. Mae'r olygfa enwog a thrawiadol hon yn edrych dros Llyn Nantlle wedi cael ei bortreadu sawl gwaith gan amryw o artistiaid a ffotograffwyr dros y blynyddoedd. Os ydych chi'n berson creadigol, rydym yn eich annog chi i roi cynnig arni eich hun!

Mae'r ardal hefyd yn enwog am ei gysylltiad â'r chwedlau llên gwerin Cymraeg - Y Mabinogi. Mae Bro Lleu ei hun yn cymryd ei enw oddi wrth y cymeriad chwedlonol Lleu Llaw Gyffes. Darllenwch fwy am y Mabinogi a chwedl Math fab Mathonwy, yma.

Roedd chwareli llechi Dyffryn Nantlle yn cael eu hystyried fel cynhyrchwyr rhai o'r llechi gorau yn y byd, ac er bod y rhan fwyaf o'r chwareli wedi cau erbyn heddiw, mae olion trawiadol o'r cyfnod hwn yn parhau ac yn ffurfio tirwedd Bro Lleu sydd i’w weld yn yr ardal heddiw. Yr hyn sydd wedi ei adael i ni yn awr yw treftadaeth a hanes o'r cyfnod, sy'n denu llawer o bobl i Bro Lleu bob blwyddyn.

 
 

Beth sydd gennych i’w ddweud...

Mae Bro Lleu yn enwog fel ardal hanesyddol y Mabinogi ac fel un o brif ganolfannau’r diwydiant llechi Cymreig. Dyma ardal fwyaf Cymreig y byd hefyd felly dewch i aros yn ein plith i ymgolli eich hun yng ngwir ddiwylliant, iaith a hanes Cymraeg.

Funders
© Twristiaeth Bro Lleu / Lluniau © Geraint Thomas
Nid yw'r wefan hon yn defnyddio unrhyw gwcis o gwbl