label
  • Bro Lleu, Gogledd Cymru
  • Bro Lleu, Gogledd Cymru
  • Bro Lleu, Gogledd Cymru
  • Bro Lleu, Gogledd Cymru
  • Bro Lleu, Gogledd Cymru
  • Bro Lleu, Gogledd Cymru

Cysgu. Bwyta. Yfed.

Mae ardal Bro Lleu yn gyfoeth o olygfeydd godidog, felly os ydych yn chwilio am le tawel, braf i aros ac ymlacio ynddo, rhywle gyda golygfeydd gwych o'r môr a'r mynyddoedd, neu dim ond rhywle traddodiadol a chlyd, mae gan ddarparwyr llety yr ardal rywbeth at ddant bawb.

Mae gennym fythynnod gwyliau Pum Seren, maesydd carafannau a safleoedd gwersylla. Cewch aros ar safleoedd ‘glampio’ moethus neu pam ddim aros mewn wigwam os ydych yn chwilio am rywbeth ychydig yn wahanol? Nepell, mae amryw o westai gwych yn cynnig pecynnau sy’n addas i bawb.

Ym Mro Lleu, cewch fwynhau pryd o fwyd cartref da mewn sawl tafarn a gwesty, yn ogystal â sawl caffi a bwytai ar lan y môr.

 
 

Beth sydd gennych i’w ddweud...

Mae Bro Lleu yn enwog fel ardal hanesyddol y Mabinogi ac fel un o brif ganolfannau’r diwydiant llechi Cymreig. Dyma ardal fwyaf Cymreig y byd hefyd felly dewch i aros yn ein plith i ymgolli eich hun yng ngwir ddiwylliant, iaith a hanes Cymraeg.

Funders
© Twristiaeth Bro Lleu / Lluniau © Geraint Thomas
Nid yw'r wefan hon yn defnyddio unrhyw gwcis o gwbl