label
  • Bro Lleu, Gogledd Cymru
  • Bro Lleu, Gogledd Cymru
  • Bro Lleu, Gogledd Cymru
  • Bro Lleu, Gogledd Cymru
  • Bro Lleu, Gogledd Cymru
  • Bro Lleu, Gogledd Cymru

Mae ‘na wastad rhywbeth newydd i’w wneud ym Mro Lleu... Cyrchfan ar gyfer bob tywydd

Lle perffaith i ymweld ag ef drwy’r flwyddyn

Cerdded. Beicio. Creigio. Beicio mynydd. Cyfeiriannu. Caiacio. Gwersylla. Hanes. Wedi blino eto?! P’un bynnag o’n gweithgareddau sy’n mynd a’ch bryd - mae gennym rywbeth i bawb.

Mae llawer o ymwelwyr Bro Lleu yn dod yma i gymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau awyr agored ym mhob tywydd a thrwy gydol y flwyddyn, oherwydd harddwch yr ardal a'r newidiadau unigol i'n tirwedd naturiol drawiadol sy'n dod gyda phob tymor.

Mae amrywiaeth o ddarparwyr gweithgareddau awyr agored sy'n gweithredu ar ein stepen drws yn cynnig popeth o gaiacio i creigio, teithiau tywys i deithiau hanes, beicio mynydd eithafol a dringo, a llawer iawn mwy.

Ceir digon o gyfleoedd i ymlacio a llefydd hanesyddol i ymweld â nhw ym Mro Lleu. P'un a ydych am i ddysgu am chwedlau hanesyddol Cymreig y Mabinogi a’u cysylltiad â Bro Lleu, neu syfrdanu ar faint y diwydiant chwareli llechi a fu unwaith mor fyrlymus yn yr ardal - mae yna wastad ddigon i'w gymryd i mewn yma.

Lôn Eifion; llwybr golygfaol o Gaernarfon i Fryncir sy'n rhedeg ochr yn ochr â Rheilffordd Ucheldir Cymru ac yn cynnig golygfeydd gwych o Fae Caernarfon ac Eryri. Gan ddechrau ger Castell Caernarfon, mae'r llwybr di-draffig yn dringo 152m (500 troedfedd) dros 10 milltir i’w bwynt uchaf, sef mast radio yn Nebo i'r de o Benygroes ym Mro Lleu, cyn ymestyn i lawr y rhiw ysgafn i bentref Bryncir.

Llwybr hanesyddol arall yw Lein Bryngwyn sy’n rhedeg ar wely hen drac tren Bryngwyn. Mae hwn yn llwybr troed / beicio cyhoeddus sy'n rhedeg o bentref Carmel i Gyffordd Tryfan, drwy bentref Rhostryfan. Mae’n llwybr troed wedi ei farcio'n glir gyda wyneb rhagorol sy'n darparu ar gyfer beiciau / coets gadair plant yn ogystal â cherddwyr hamdden a chyfeiriannwyr. Mae'r llwybr troed wedi'i ffensio ar ei hyd sy'n ei wneud yn llwybr delfrydol ar gyfer teuluoedd gyda phlant bach heb orfod poeni am draffig. Mae yna hefyd ardal wedi'i thirlunio ar safle hen orsaf Rhostryfan gyda mannau parcio ceir, rac beiciau a nifer o feinciau picnic gyda golygfeydd syfrdanol o Fae Caernarfon a'r ardaloedd cyfagos.

 
 

Beth sydd gennych i’w ddweud...

Mae Bro Lleu yn enwog fel ardal hanesyddol y Mabinogi ac fel un o brif ganolfannau’r diwydiant llechi Cymreig. Dyma ardal fwyaf Cymreig y byd hefyd felly dewch i aros yn ein plith i ymgolli eich hun yng ngwir ddiwylliant, iaith a hanes Cymraeg.

Funders
© Twristiaeth Bro Lleu / Lluniau © Geraint Thomas
Nid yw'r wefan hon yn defnyddio unrhyw gwcis o gwbl