label
 • Bro Lleu, Gogledd Cymru
 • Bro Lleu, Gogledd Cymru
 • Bro Lleu, Gogledd Cymru
 • Bro Lleu, Gogledd Cymru
 • Bro Lleu, Gogledd Cymru
 • Bro Lleu, Gogledd Cymru

Pethau i’w gweld. Pobl i’w cwrdd. Diwylliant i’w fwynhau. Croeso cynnes Cymreig bob tro.

Mae ardal Bro Lleu yn un o ardaloedd mwyaf Cymreig y byd. Ymfalchiwch yn eich Cymreictod a dewch i fwynhau profiad diwylliannol unigryw mewn ardal hardd a chroesawgar.

Nid yw un ymweliad â Bro Lleu byth yn ddigon. Unwaith y byddwch wedi cyrraedd, fe ymgollwch eich hun yn eich gwyliau, a byddwch yn gwybod yn syth fod yn rhaid dod yn ôl eto. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu am y tro cyntaf, a phob amser arall ar ôl hynny.

Os ydych yn dod yma ar gyfer y profiadau awyr agored gwych sydd gan Bro Lleu i'w gynnig, yna mae gennym ddarpariaeth dda ar eich cyfer. Mae yma hefyd ddigon i'w weld ac i’w wneud os ydych chi'n chwilio am rywbeth mwy hamddenol. Gallech ymweld â gwinllan Pant Du lle gallwch gael tamaid o ginio wrth ddysgu am sut y mae ein Seidr a Gwin lleol yn cael ei wneud, a thrio gwydriad bach wrth gwrs! Neu, gallwch alw yng ngweithdai crefft llechi Inigo Jones, a dysgu am hanes y diwydiant chwareli llechi, pori drwy'r siop grefftau ac anrhegion, mynd ar y daith dywys a hyd yn oed roi cynnig ar greu eich crefft-lechen eich hun o dan hyfforddiant arbenigol.

Ewch i draeth Dinas Dinlle sydd wedi ennill gwobr Baner Las, a threulio’r diwrnod ar y tywod bendigedig gyda theulu a ffrindiau; efallai y byddwch ddigon lwcus i weld y Dolffiniaid sy'n ymweld â'n glannau yn rheolaidd. Neu, beth am gymryd seibiant oddi wrth yr holl dorheulo, hedfan barcud ac adeiladu cestyll tywod er mwyn ymweld â'r Amgueddfa Awyr a chael tamaid o ginio yn un o'r bwytai ar hyd glan y môr.

Railway enthusiasts and children of all ages will love the Welsh Highland narrow gauge railway which stops off at Dinas station before continuing on its journey towards Porthmadog and Blaenau Ffestiniog, and the Ffestiniog Railway. Stop off at Tryfan Junction where the station has been recreated.

10 Atyniad Lleol

 • Canolfan Grefftau Llechi Inigo Jones
 • Gwinllan Pant Du
 • Parc Cenedlaethol Eryri
 • Yr Wyddfa
 • Castell Caernarfon
 • Amgueddfa Llechi Cenedlaethol Cymru
 • Pentref Eidalaidd Portmeirion
 • Parc Coedwig Gelli Gyffwrdd
 • Penrhyn Llŷn
 • Rheilffordd Ucheldir Cymru
 
 

Beth sydd gennych i’w ddweud...

Mae Bro Lleu yn enwog fel ardal hanesyddol y Mabinogi ac fel un o brif ganolfannau’r diwydiant llechi Cymreig. Dyma ardal fwyaf Cymreig y byd hefyd felly dewch i aros yn ein plith i ymgolli eich hun yng ngwir ddiwylliant, iaith a hanes Cymraeg.

Funders
© Twristiaeth Bro Lleu / Lluniau © Geraint Thomas
Nid yw'r wefan hon yn defnyddio unrhyw gwcis o gwbl