Lleoliad tawel i ymgolli eich hun ynddo, ond un cyfleus sy’n hawdd i’w gyrraedd

Sut i gyrraedd Bro Lleu

Ym Mro Lleu fe ddarganfyddwch gyrchfan wirioneddol chwedlonol ynghanol tirwedd naturiol o harddwch eithriadol gyda golygfeydd godidog. Bro Lleu yw cartref Mynyddoedd Crib Nantlle: Y Porth i'r Wyddfa ac Eryri; llwybrau beicio a cherdded safonol Lôn Eifion a Lein Bryngwyn; ac un o reilffyrdd teithio ‘Narrow Gauge’ hiraf Ewrop - Rheilffordd Ucheldir Cymru - sydd â gorsaf yn Dinas.

Yn agos i Gastell Caernarfon sy’n Safle Treftadaeth y Byd, ac yn cynnwys rhannau o Barc Cenedlaethol Eryri – mae Bro Lleu yn nefoedd ar gyfer pawb sy'n frwd dros weithgareddau awyr agored.

Mae Bro Lleu yn hawdd i’w gyrraedd o faesydd awyr Manceinion a Lerpwl, dinas Caer, tref prifysgol Bangor a Phorthladd Caergybi - y fynedfa i Iwerddon.

Sat Nav & Theclyn Trefnu Taith Ar-lein

Ar gyfer Sat Nav defnyddiwch LL54 6DA.

Teclyn trefnu taith ar-lein – teipiwch LL54 6DA fel eich cyrchfan ar wefan yr AA

Byddwch yn cyrraedd yn ‘hyb’ Bro Lleu – pwynt gwybodaeth canolog yn cynnwys digonedd o fanylion defnyddiol am yr ardal.

Trafeilio i Fro Lleu mewn Car

O Faes Awyr Manceinion: Cymrwch yr M56 (Gorllewin) i’r A550. Dilynwch yr arwyddion am yr A55 a Gogledd Cymru. Dilynwch yr A55 cyn belled â’r troead (A487) i ffwrdd am Gaernarfon. Dilynwch yr A487 tuag at Caernarfon a Phorthmadog. Mae Bro Lleu hanner ffordd rhwng Caernarfon a Phorthmadog ar yr A487.

O Faes Awyr Birmingham: Cymrwch yr M6 (tua'r gogledd). Ar ôl cyffordd 10 cymerwch yr M54 sy'n arwain i’r A5. Dilynwch yr A5 i Langollen, Corwen. 3 milltir heibio i Corwen trowch i'r chwith ar yr A494 am y Bala. Yn y Bala trowch i'r dde ar yr A4212 i Drawsfynydd lle rydych yn troi i'r dde am Borthmadog. Dilynwch yr arwyddion i Gaernarfon. Mae Bro Lleu hanner ffordd rhwng Porthmadog a Chaernarfon ar yr A487.

O Lundain: Cymerwch yr M40 wedyn yr M6 yn Birmingham (defnyddiwch y dollffordd os oes tagfeydd, yna dilynwch yr arwyddion ar gyfer yr M54). Ar ôl cyffordd 10 cymerwch yr M54 sy'n arwain i’r A5. Dilynwch yr A5 i Langollen, Corwen. 3 milltir heibio i Corwen trowch i'r chwith ar yr A494 am y Bala. Yn y Bala trowch i'r dde ar yr A4212 i Drawsfynydd lle rydych yn troi i'r dde am Borthmadog. Dilynwch yr arwyddion i Gaernarfon. Mae Bro Lleu hanner ffordd rhwng Porthmadog a Chaernarfon ar yr A487.

O Gaerdydd: Dilynwch yr A470 i Drawsfynydd. Dilynwch yr arwyddion i Borthmadog ac yna Caernarfon. Mae Bro Lleu hanner ffordd rhwng Porthmadog a Chaernarfon ar yr A487.

Cerdded / Beicio

Mae Bro Lleu ar Lwybr Arfordir Cymru ac ar y rhwydwaith Lonydd Glas. Mae llawer o lwybrau cerdded a llwybrau beicio o Fangor, Caernarfon, Porthmadog a'r ardaloedd cyfagos yn arwain at Bro Lleu.

Ar Dren

Amserlenni rheilffyrdd – yn gadael o Euston a chyrraedd Bangor

Mae gan Drenau Virgin wasanaeth cyflym o Lundain (Euston) yn stopio yng Nghyffordd Llandudno neu Fangor, ac mae’r naill un o’r rhain yn gyfleus ar gyfer teithio ymlaen i Bro Lleu.

O Fangor gallwch logi tacsi. Mae'r daith o Fangor yn cymryd 20 munud.

Mewn Awyren

Maes Awyr Rhyngwladol Manceinion sy’n derbyn y nifer uchaf o deithwyr, wedi ei ddilyn gan Faes Awyr Rhyngwladol Birmingham a Maes Awyr John Lennon yn Lerpwl. Mae Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd hefyd yn gyrchfan bosibl. Gellir llogi ceir yn y cyrchfannau hyn.

 
 

Beth sydd gennych i’w ddweud...

Mae Bro Lleu yn enwog fel ardal hanesyddol y Mabinogi ac fel un o brif ganolfannau’r diwydiant llechi Cymreig. Dyma ardal fwyaf Cymreig y byd hefyd felly dewch i aros yn ein plith i ymgolli eich hun yng ngwir ddiwylliant, iaith a hanes Cymraeg.

Funders
© Twristiaeth Bro Lleu / Lluniau © Geraint Thomas
Nid yw'r wefan hon yn defnyddio unrhyw gwcis o gwbl