Be’ sy’ ‘mlaen ym Mro Lleu?

Nifer o ddigwyddiadau blynyddol yn dathlu diwylliant unigryw a Chymreig ardal Bro Lleu

  • Gŵyl Fai Dyffryn Nantlle
  • Cwrw ar y Cledrau
  • Gŵyl Rhedyw
  • Ffair Nadolig Penygroes
  • Rasus rhedeg
  • Clwb cerdded bob dydd Iau
  • Darlith flynyddol Llyfrgell Penygroes
  • Cymdeithas Hanes?
 
 

Beth sydd gennych i’w ddweud...

Mae Bro Lleu yn enwog fel ardal hanesyddol y Mabinogi ac fel un o brif ganolfannau’r diwydiant llechi Cymreig. Dyma ardal fwyaf Cymreig y byd hefyd felly dewch i aros yn ein plith i ymgolli eich hun yng ngwir ddiwylliant, iaith a hanes Cymraeg.

Funders
© Twristiaeth Bro Lleu / Lluniau © Geraint Thomas
Nid yw'r wefan hon yn defnyddio unrhyw gwcis o gwbl