Cyswllt

Twristiaeth Bro Lleu
Canolfan Dechnoleg Antur Nantlle
20 Heol y Dŵr
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6LR

Ffôn: 01286 882688

Ebost: ymholiadau@brolleu.co.uk

Ymholiadau gan Y Wasg a Grwpiau

Os ydych yn aelod o'r wasg ac yn awyddus i drefnu ymweliad newyddiadurwr neu griw teledu / ffilm, cysylltwch â ni drwy ywasg@brolleu.co.uk.

Ymholiadau Darparwyr Twristiaeth

Os ydych yn weithredwr busnes twristiaeth ym Mro Lleu, Dyffryn Nantlle a'r ardal gyfagos, ac hoffech gymryd mantais lawn o aelodaeth a chyfleoedd hysbysebu, cysylltwch â ni drwy:

Ffôn: 01286 882688

Ebost: hysbysebu@brolleu.co.uk

* Yn dynodi rhan o'r ffurflen mae'n rhaid ei gwblhau

Noder, byddwn ond yn defnyddio eich manylion i ateb eich cwestiwn ac ni fyddwn yn eu trosglwyddo i unrhywun arall.

 

 
 

Beth sydd gennych i’w ddweud...

Mae Bro Lleu yn enwog fel ardal hanesyddol y Mabinogi ac fel un o brif ganolfannau’r diwydiant llechi Cymreig. Dyma ardal fwyaf Cymreig y byd hefyd felly dewch i aros yn ein plith i ymgolli eich hun yng ngwir ddiwylliant, iaith a hanes Cymraeg.

Funders
© Twristiaeth Bro Lleu / Lluniau © Geraint Thomas
Nid yw'r wefan hon yn defnyddio unrhyw gwcis o gwbl