Byddwch yn rhan o’r chwedl...

Golygfeydd, Hanes, Diwylliant, Gweithgareddau a llawer iawn mwy. Croeso i Fro Lleu.

Lleoliad hollol unigryw, mae Bro Lleu yn cynnig profiadau hollol unigryw a bythgofiadwy.

Pu’n ai ydych yn ymwelydd dydd, yn cynllunio arhosiad byr neu wyliau i’r teulu, neu os ydych yn chwilio am wyliau yn llawn antur a gweithgareddau, Mae gan Bro Lleu yr holl sydd ei angen arnoch ar gyfer profiad chwedlonol.

Mae Bro Lleu yn un o drysorau cudd Cymru. O fynyddoedd trawiadol Grib Nantlle, at y llwybrau rheilffordd Bryngwyn sydd o'r radd flaenaf a'r Traeth Baner Las yn Ninas Dinlle – mae Bro Lleu yn borth i Eryri heb ei ail.

Mae yma rhywbeth at ddant bawb, boed yn weithgareddau awyr agored, neu wyliau i gyplau, grwpiau neu deuluoedd gyda phlant. Ceir amrywiaeth o lefydd i aros a bwyta, atyniadau a phethau i'w gwneud, a lleoedd i ymweld â nhw.

Dewch i Fro Lleu ac ymgollwch yn iaith, diwylliant a hanes Cymreig yr ardal. Nid yw un ymweliad â Bro Lleu byth yn ddigon.

Bwyd o Safon...

Dewch i fwynhau cynnyrch Cymreig ffres ar ei orau. Bwyd a diod blasus lleol at bob dant.

Mwy
Golygfeydd Gwych...

Bro rhwng môr a mynydd; dewch i fwynhau tirwedd ac asedau naturiol Bro Lleu.

Mwy
Celf a Chreft...

Llawer i’w weld ac i’w wneud. Gweithgareddau i deuluoedd a grwpiau drwy’r flwyddyn.

Mwy
 
 
 

Beth sydd gennych i’w ddweud...

Mae Bro Lleu yn enwog fel ardal hanesyddol y Mabinogi ac fel un o brif ganolfannau’r diwydiant llechi Cymreig. Dyma ardal fwyaf Cymreig y byd hefyd felly dewch i aros yn ein plith i ymgolli eich hun yng ngwir ddiwylliant, iaith a hanes Cymraeg.

Funders
© Twristiaeth Bro Lleu / Lluniau © Geraint Thomas
Nid yw'r wefan hon yn defnyddio unrhyw gwcis o gwbl

Gwefan gan Bilberry Design & Gringo Design / Dilys xHTML a CSS